Xổ số Powerball của New Zealand

Xổ số Thụy Sĩ xổ số

Hệ thống chưa hoàn chỉnh

100% 2 – tại 2 đoán:

Phòng: 6 – Vé: 3

Phòng: 7 – Vé: 3

Phòng: 8 – Vé: 4

Phòng: 9 – Vé: 5

Phòng: 10 – Vé: 6

Phòng: 11 – Vé: 7

Phòng: 12 – Vé: 9

Phòng: 13 – Vé: 10

Phòng: 14 – Vé: 12

Phòng: 15 – Vé: 13

Phòng: 16 – Vé: 15

Phòng: 17 – Vé: 16

Phòng: 18 – Vé: 18

Phòng: 19 – Vé: 19

Phòng: 20 – Vé: 21

Phòng: 21 – Vé: 21

Phòng: 22 – Vé: 27

Phòng: 23 – Vé: 28

Phòng: 24 – Vé: 30

Phòng: 25 – Vé: 30

Phòng: 26 – Vé: 37

Phòng: 27 – Vé: 38

Phòng: 28 – Vé: 40

Phòng: 29 – Vé: 43

Phòng: 30 – Vé: 48

Phòng: 31 – Vé: 50

Phòng: 32 – Vé: 52

Phòng: 33 – Vé: 55

Phòng: 34 – Vé: 62

Phòng: 35 – Vé: 63

Phòng: 36 – Vé: 66

Phòng: 37 – Vé: 68

Phòng: 38 – Vé: 76

Phòng: 39 – Vé: 78

Phòng: 40 – Vé: 82

Phòng: 41 – Vé: 82

Phòng: 42 – Vé: 93

Phòng: 43 – Vé: 95

Phòng: 44 – Vé: 99

Phòng: 45 – Vé: 99

100% 3 – tại 3 đoán:

Phòng: 6 – Vé: 4

Phòng: 7 – Vé: 5

Phòng: 8 – Vé: 8

Phòng: 9 – Vé: 12

Phòng: 10 – Vé: 17

Phòng: 11 – Vé: 20

Phòng: 12 – Vé: 29

Phòng: 13 – Vé: 34

Phòng: 14 – Vé: 43

Phòng: 15 – Vé: 56

Phòng: 16 – Vé: 65

Phòng: 17 – Vé: 68

Phòng: 18 – Vé: 94

Phòng: 19 – Vé: 108

Phòng: 20 – Vé: 133

Phòng: 21 – Vé: 151

Phòng: 22 – Vé: 172

Phòng: 23 – Vé: 187

100% 4 – tại 4 đoán:

Phòng: 6 – Vé: 5

Phòng: 7 – Vé: 9

Phòng: 8 – Vé: 20

Phòng: 9 – Vé: 30

Phòng: 10 – Vé: 51

Phòng: 11 – Vé: 66

Phòng: 12 – Vé: 113

Phòng: 13 – Vé: 157

Trên biên giới với Alabama

Cửa hàng Panhandle Package nằm trên ranh giới bang giữa Florida và Alaboma. Trong năm tài chính vừa qua, nó đã bán 126 Vé số Florida, người chiến thắng $ 600. Kết quả này còn đáng ngạc nhiên hơn., nếu cân nhắc, rằng ở chính Campbellton chỉ có hơn hai trăm (200!) Đàn ông. Gói Panhandle bán nhiều hơn 6 triệu đô la.

Gói cán xoong, xem bên trong. Cửa hàng chuyên bán rượu

Một trong những nguồn thành công của cửa hàng là vị trí gần Alabama.. Sự thật, rằng không có xổ số ở Alabama, và cư dân tiểu bang vượt qua biên giới, để mua cho mình vé số Florida.

Người thắng cuộc

Ngày Người chiến thắng Chiến thắng ở máy đánh bạc
21.12.2019

Dozie P.

554,64 USD≈ 39 128,29 ₽
10.08.2019

Willy L.

186,27 USD≈ 13 140,82 ₽
20.10.2018

Jorge Francisco G.

116,02 USD≈ 8 184,88 ₽
07.10.2018

cho m.

154,12 USD≈ 10 872,73 ₽
12.09.2018

Gokhan A.

239,45 EUR≈ 18 786,05 ₽
08.08.2018

nelwamondo n.

131,42 USD≈ 9 271,31 ₽
30.05.2018

Craig B.

80,19 GBP≈ 6 977,42 ₽
14.03.2018

Dee B.

329,46 USD≈ 23 242,48 ₽
31.01.2018

Terry H.

254,52 GBP≈ 22 146,08 ₽
27.01.2018

Craig B.

260,33 GBP≈ 22 651,61 ₽
10.01.2018

Joseph L.

126,93 USD≈ 8 954,55 ₽
06.01.2018

Casimiro Júnior L.

90,21 GBP≈ 7 849,28 ₽
06.01.2018

Dominik V.

134,41 USD≈ 9 482,25 ₽
04.11.2017

ĐĂNG KÝ M.

123,11 USD≈ 8 685,06 ₽
19.07.2017

Senthil Kumaran G.

38,71 USD≈ 2 730,88 ₽
01.07.2017

Gregory P.

23,50 GBP≈ 2 044,76 ₽
14.06.2017

Cyril S.

39,07 USD≈ 2 756,28 ₽
19.04.2017

Pieta E.

207,08 USD≈ 14 608,91 ₽
05.04.2017

Barend Jacobus V.

36,93 USD≈ 2 605,31 ₽
15.03.2017

Barend Jacobus V.

38,07 USD≈ 2 685,73 ₽
08.03.2017

Mẹ A.

30,87 USD≈ 2 177,79 ₽
01.03.2017

Nhiệm vụ M.

389,67 USD≈ 27 490,12 ₽
30.11.2016

THIEN ANH D.

167,26 USD≈ 11 799,72 ₽
30.11.2016

Craig B.

57,57 GBP≈ 5 009,23 ₽
08.10.2016

Nhiệm vụ M.

385,44 USD≈ 27 191,71 ₽
10.09.2016

VASILY Г.

33,73 USD≈ 2 379,56 ₽
03.09.2016

hưng cảm D.

273,05 USD≈ 19 262,91 ₽
08.06.2016

Alexander N.

63 305,77 RUBL≈ 63 305,77 ₽
01.06.2016

Đội C.

494,54 AUD≈ 23 238,60 ₽
25.05.2016

Damon P.

492,30 AUD≈ 23 133,34 ₽

Hệ thống chưa hoàn chỉnh

100% 2 – tại 2 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 3

Phòng: 8 – Vé: 3

Phòng: 9 – Vé: 3

Phòng: 10 – Vé: 4

Phòng: 11 – Vé: 6

Phòng: 12 – Vé: 6

Phòng: 13 – Vé: 7

Phòng: 14 – Vé: 7

Phòng: 15 – Vé: 10

Phòng: 16 – Vé: 10

Phòng: 17 – Vé: 12

Phòng: 18 – Vé: 12

Phòng: 19 – Vé: 15

Phòng: 20 – Vé: 16

Phòng: 21 – Vé: 17

Phòng: 22 – Vé: 19

Phòng: 23 – Vé: 21

Phòng: 24 – Vé: 22

Phòng: 25 – Vé: 23

Phòng: 26 – Vé: 24

Phòng: 27 – Vé: 27

Phòng: 28 – Vé: 28

Phòng: 29 – Vé: 30

Phòng: 30 – Vé: 31

Phòng: 31 – Vé: 31

Phòng: 32 – Vé: 38

Phòng: 33 – Vé: 39

Phòng: 34 – Vé: 40

Phòng: 35 – Vé: 42

Phòng: 36 – Vé: 47

Phòng: 37 – Vé: 50

Phòng: 38 – Vé: 52

Phòng: 39 – Vé: 54

Phòng: 40 – Vé: 55

Phòng: 41 – Vé: 59

Phòng: 42 – Vé: 63

Phòng: 43 – Vé: 65

Phòng: 44 – Vé: 67

Phòng: 45 – Vé: 70

100% 3 – tại 3 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 4

Phòng: 8 – Vé: 4

Phòng: 9 – Vé: 7

Phòng: 10 – Vé: 10

Phòng: 11 – Vé: 11

Phòng: 12 – Vé: 15

Phòng: 13 – Vé: 21

Phòng: 14 – Vé: 25

Phòng: 15 – Vé: 31

Phòng: 16 – Vé: 38

Phòng: 17 – Vé: 44

Phòng: 18 – Vé: 48

Phòng: 19 – Vé: 60

Phòng: 20 – Vé: 71

Phòng: 21 – Vé: 77

Phòng: 22 – Vé: 77

Phòng: 23 – Vé: 104

Phòng: 24 – Vé: 116

Phòng: 25 – Vé: 130

Phòng: 26 – Vé: 130

Phòng: 27 – Vé: 167

Phòng: 28 – Vé: 185

100% 4 – tại 4 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 5

Phòng: 8 – Vé: 7

Phòng: 9 – Vé: 12

Phòng: 10 – Vé: 20

Phòng: 11 – Vé: 32

Phòng: 12 – Vé: 41

Phòng: 13 – Vé: 66

Phòng: 14 – Vé: 80

Phòng: 15 – Vé: 117

Phòng: 16 – Vé: 152

Phòng: 17 – Vé: 188

100% 5 – tại 5 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 6

Phòng: 8 – Vé: 12

Phòng: 9 – Vé: 30

Phòng: 10 – Vé: 50

Phòng: 11 – Vé: 100

Phòng: 12 – Vé: 132

Tôi có cần phải trả quá nhiều cho công việc của các đại lý không

Người bán lại độc lập cung cấp nhiều loại xổ số. Nhiều người chơi sử dụng dịch vụ của họ. Các công ty như vậy phân phối vé ở các khu vực, những người không tham gia vẽ trong điều kiện ban đầu. Đại lý mua vé trực tiếp từ nhà điều hành. Và sau đó họ phát hành chúng để bán thông qua các trang web của họ.

Bất kỳ người dùng nào cũng có thể mua vé như vậy trên Internet., đã đăng ký. Một bản sao của tài liệu được gửi đến tài khoản cá nhân của bạn sau khi thanh toán. Nếu muốn, người dùng có thể yêu cầu gửi phiếu mua hàng ban đầu qua đường bưu điện đến địa chỉ, được chỉ định trong hồ sơ của anh ấy.

Mua vé số có người, đên tuổi

Hơn nữa, điều quan trọng là phải tuân thủ luật pháp của đất nước, trong đó xổ số được phát hành. Điều quan trọng là phải làm rõ, bởi vì ngưỡng đa số ở các tiểu bang khác nhau không giống nhau

Kết luận từ trên là đơn giản: trả quá cao cho các dịch vụ của đại lý, bởi vì nó là một trong số ít những cách đáng tin cậy để mua vé số nước ngoài.

Xổ số may mắn

Dựa vào, rằng may mắn bây giờ sẽ ám ảnh một người suốt cuộc đời. Ý nghĩ này nảy ra trong đầu một cư dân New Jersey tên là Evelyn Adams.. TRONG 1985 năm cô may mắn trở thành chủ nhân của giải thưởng tiền mặt ấn tượng. Trong những năm đó, số tiền này là vô cùng lớn.. Một năm sau, Evelyn lại trúng số. Sau hai chiến thắng, tài sản của cô tăng lên $ 5 400 000.

Xổ số may mắn

Hai trận thắng khiến người phụ nữ tin tưởng, rằng may mắn sẽ không bao giờ rời bỏ cô ấy bây giờ. Vì vậy, cô không ngần ngại chi hơn một nửa số tiền nhận được để mua vé số mới.. Nhưng điều kỳ diệu đã không bao giờ xảy ra. Mất tất cả, Evelyn buộc phải chuyển sang một chiếc xe kéo.

Phần kết luận: đừng chỉ dựa vào may mắn của riêng bạn. Nếu bạn không thể đối phó với ham muốn đoán những con số may mắn và giành chiến thắng một lần nữa, sau đó bạn chỉ cần mua một vài vé, và không mua hàng tá chúng. Bạn cũng nên luôn tìm kiếm một nguồn thu nhập thay thế., bởi vì trúng số, không có vấn đề gì họ lớn, có xu hướng kết thúc.

Con số may mắn, tính theo màu

Màu sắc yêu thích của bạn có thể nói lên rất nhiều điều về bạn.. Theo sở thích màu sắc, bạn có thể xác định các phẩm chất cá nhân chính. Mọi người, yêu màu sắc tươi sáng và ngon ngọt, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Họ bốc đồng và dễ xúc động.. Họ, ai thích màu phấn, bình tĩnh hơn và sáng suốt hơn. Họ không cần tăng adrenaline liên tục, họ hài lòng với một cuộc sống bình lặng và được đo lường. Những người yêu thích màu đen và trắng thích sự cổ điển trong mọi thứ. Dấu hiệu nổi bật của họ là tính thực dụng và mong muốn sự cân bằng..

Biết được màu sắc yêu thích của một người, bạn có thể tính được một con số may mắn khác. Nó sẽ giúp chúng tôi chọn số của bạn để chơi.

Người thắng cuộc

Ngày Người chiến thắng Chiến thắng ở máy đánh bạc
28.08.2020

Andrew L.

142,68 GBP≈ 12 414,75 ₽
24.08.2020

Andrew L.

440,51 GBP≈ 38 329,28 ₽
17.08.2020

Andrew L.

185,89 GBP≈ 16 174,50 ₽
03.08.2020

Andrew L.

211,24 GBP≈ 18 380,24 ₽
20.07.2020

Andrew L.

259,67 GBP≈ 22 594,19 ₽
29.06.2020

Andrew L.

264,44 GBP≈ 23 009,23 ₽
29.06.2020

Andrew L.

264,44 GBP≈ 23 009,23 ₽
15.06.2020

được cho bởi.

289,73 EUR≈ 22 730,77 ₽
06.04.2020

được cho bởi.

296,52 EUR≈ 23 263,48 ₽
09.12.2019

Toby B.

233,22 USD≈ 16 453,01 ₽
09.12.2019

được cho bởi.

1 553,84 EUR≈ 121 906,52 ₽
05.12.2019

Ejup K.

182,27 EUR≈ 14 299,99 ₽
03.06.2019

Linh P.

96,60 EUR≈ 7 578,75 ₽
24.01.2019

Abdalla A.

205,95 EUR≈ 16 157,81 ₽
01.01.1970

được cho bởi.

282,66 EUR≈ 22 176,09 ₽
01.01.1970

Andrew L.

440,51 GBP≈ 38 329,28 ₽

Hệ thống chưa hoàn chỉnh

100% 2 – tại 2 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 3

Phòng: 8 – Vé: 3

Phòng: 9 – Vé: 3

Phòng: 10 – Vé: 4

Phòng: 11 – Vé: 6

Phòng: 12 – Vé: 6

Phòng: 13 – Vé: 7

Phòng: 14 – Vé: 7

Phòng: 15 – Vé: 10

Phòng: 16 – Vé: 10

Phòng: 17 – Vé: 12

Phòng: 18 – Vé: 12

Phòng: 19 – Vé: 15

Phòng: 20 – Vé: 16

Phòng: 21 – Vé: 17

Phòng: 22 – Vé: 19

Phòng: 23 – Vé: 21

Phòng: 24 – Vé: 22

Phòng: 25 – Vé: 23

Phòng: 26 – Vé: 24

Phòng: 27 – Vé: 27

Phòng: 28 – Vé: 28

Phòng: 29 – Vé: 30

Phòng: 30 – Vé: 31

Phòng: 31 – Vé: 31

Phòng: 32 – Vé: 38

Phòng: 33 – Vé: 39

Phòng: 34 – Vé: 40

Phòng: 35 – Vé: 42

Phòng: 36 – Vé: 47

Phòng: 37 – Vé: 50

Phòng: 38 – Vé: 52

Phòng: 39 – Vé: 54

Phòng: 40 – Vé: 55

Phòng: 41 – Vé: 59

Phòng: 42 – Vé: 63

Phòng: 43 – Vé: 65

Phòng: 44 – Vé: 67

Phòng: 45 – Vé: 70

100% 3 – tại 3 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 4

Phòng: 8 – Vé: 4

Phòng: 9 – Vé: 7

Phòng: 10 – Vé: 10

Phòng: 11 – Vé: 11

Phòng: 12 – Vé: 15

Phòng: 13 – Vé: 21

Phòng: 14 – Vé: 25

Phòng: 15 – Vé: 31

Phòng: 16 – Vé: 38

Phòng: 17 – Vé: 44

Phòng: 18 – Vé: 48

Phòng: 19 – Vé: 60

Phòng: 20 – Vé: 71

Phòng: 21 – Vé: 77

Phòng: 22 – Vé: 77

Phòng: 23 – Vé: 104

Phòng: 24 – Vé: 116

Phòng: 25 – Vé: 130

Phòng: 26 – Vé: 130

Phòng: 27 – Vé: 167

Phòng: 28 – Vé: 185

100% 4 – tại 4 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 5

Phòng: 8 – Vé: 7

Phòng: 9 – Vé: 12

Phòng: 10 – Vé: 20

Phòng: 11 – Vé: 32

Phòng: 12 – Vé: 41

Phòng: 13 – Vé: 66

Phòng: 14 – Vé: 80

Phòng: 15 – Vé: 117

Phòng: 16 – Vé: 152

Phòng: 17 – Vé: 188

100% 5 – tại 5 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 6

Phòng: 8 – Vé: 12

Phòng: 9 – Vé: 30

Phòng: 10 – Vé: 50

Phòng: 11 – Vé: 100

Phòng: 12 – Vé: 132

Kết quả điều tra

Báo cáo điều tra cung cấp các cuộc phỏng vấn với người chiến thắng và luật sư, người đại diện cho TheLotter.com, cũng mô tả thủ tục mua và đặt hàng, vé đã được bảo vệ và trao cho người chiến thắng như thế nào.

Kết quả của cuộc điều tra, hợp đồng bán vé số Florida đã bị chấm dứt cho tất cả 4 Cửa hàng gói Panhandle, ba trong số đó ở Campbellton, và một ở Graceville.

Trong một bức thư gửi cho chủ tịch và phó chủ tịch của công ty, sở hữu các cửa hàng Panhandle Package, các quan chức Xổ số Florida cho biết, rằng họ đang chấm dứt hợp đồng theo quy tắc 53ER07-15 (cho phép bạn chấm dứt hợp đồng, nếu việc chấm dứt là cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn, Bảo vệ, công bằng hoặc công bằng của xổ số).

“Cuộc xổ số đưa ra quyết định này, bởi vì bạn đang tham gia hoạt động, làm tổn hại niềm tin của công chúng vào xổ số. Theo kết quả điều tra của chúng tôi, Xổ số đã kết luận, rằng bạn đang vi phạm hợp đồng của mình ". Theo mục 19 (b) (tù nhân giữa Xổ số Florida và Gói Panhandle) nhà tổ chức có thể chấm dứt hợp đồng ngay lập tức, nếu người bán hành động, làm tổn hại niềm tin của công chúng vào xổ số. “Do đó, Thỏa thuận đại lý bán lẻ gói Panhandle chấm dứt, ngay sau khi gửi thông báo này.

Nó cũng đáng lưu ý, что несмотря на случившееся деньги победительницы из Панамы все-таки отдали. Laura D. выбрала единовременную выплату и получила 20 948 543,98 USD.

Người chiến thắng Aura D., chơi qua Thelotter, với kiểm tra 30 triệu

Xổ số Florida cũng đưa ra tuyên bố sau

Xổ số Florida tuân theo luật. Hợp đồng của nhà bán lẻ với Xổ số bao gồm các yêu cầu và điều cấm, có thể cấm kinh doanh với dịch vụ chuyển phát nhanh, chẳng hạn như TheLotter.com. Tuy nhiên, không có điều khoản nào trong luật Florida, cấm các dịch vụ chuyển phát nhanh nói chung. Chúng tôi sẽ rất vui khi được làm việc với Cơ quan lập pháp về vấn đề này..

Các quan chức cho biết trong báo cáo điều tra, rằng không có cáo buộc hình sự nào được nộp trong trường hợp này. Các cuộc điều tra bao gồm kiểm tra M. Patel (Chủ sở hữu gói Panhandle) và một luật sư liên kết với TheLotter.com

Liệu gói Panhandle và hợp đồng Xổ số Florida có được phục hồi hay không vẫn còn phải xem. Về lý thuyết, thậm chí sau khi chấm dứt hợp đồng, nhà bán lẻ có thể đăng ký lại để tiếp tục bán hàng. ”Việc phê duyệt phụ thuộc vào quyền sở hữu của doanh nghiệp, trách nhiệm tài chính, chính trực, uy tín, khả năng tiếp cận kinh doanh cho người dân và an ninh của cơ sở "

По материалам — dothaneagle.com, newsherald.com

Đánh giá bài viết