Kết quả xổ số

Chơi xổ số Thụy Điển trực tuyến: so sánh giá tại lotto.eu

Số xổ số trúng thưởng cuối cùng của MidWeek

Danh sách cuối cùng 30 rút thăm cho MidWeek Lotto bao gồm cả chiến thắng và số máy:

Ngày rút thăm Trò chơi xổ số Trúng số Số máy Biến cố
23 Tháng chín, 2020 Kết quả MidWeek 60
28
23
76
8
42
36
70
74
84
#878
17 Tháng chín, 2020 Kết quả MidWeek 80
4
67
87
11
2
40
33
23
84
#683
16 Tháng chín, 2020 Kết quả MidWeek 81
63
34
9
33
52
44
65
6
54
#877
09 Tháng chín, 2020 Kết quả MidWeek 31
28
21
23
72
60
12
80
47
67
#876
02 Tháng chín, 2020 Kết quả MidWeek 25
17
90
19
83
87
68
59
76
26
#875
26 Tháng 8, 2020 Kết quả MidWeek 83
60
10
42
45
39
35
22
51
74
#874
19 Tháng 8, 2020 Kết quả MidWeek 29
75
84
13
60
10
14
9
8
57
#873
12 Tháng 8, 2020 Kết quả MidWeek 17
59
35
29
46
62
30
25
73
80
#872
05 Tháng 8, 2020 Kết quả MidWeek 63
82
40
21
80
24
60
83
44
22
#871
29 Thg 7, 2020 Kết quả MidWeek 2
15
54
88
29
51
14
62
73
60
#869
22 Thg 7, 2020 Kết quả MidWeek 81
35
26
46
7
39
21
51
43
38
#869
15 Thg 7, 2020 Kết quả MidWeek 76
48
4
69
46
29
59
45
52
7
#868
08 Thg 7, 2020 Kết quả MidWeek 19
81
15
51
29
17
48
13
8
20
#867
01 Thg 7, 2020 Kết quả MidWeek 34
18
82
58
17
16
71
59
87
72
#866
24 Tháng sáu, 2020 Kết quả MidWeek 61
74
60
53
22
18
20
16
46
78
#865
17 Tháng sáu, 2020 Kết quả MidWeek 15
74
34
14
67
79
28
61
32
54
#864
10 Tháng sáu, 2020 Kết quả MidWeek 52
41
13
5
12
64
48
24
84
56
#863
03 Tháng sáu, 2020 Kết quả MidWeek 4
7
34
40
66
78
88
23
28
62
#862
27 có thể, 2020 Kết quả MidWeek 43
71
65
10
73
27
24
86
39
59
#861
20 có thể, 2020 Kết quả MidWeek 77
64
3
45
55
5
15
17
67
30
#860
13 có thể, 2020 Kết quả MidWeek 28
68
79
41
22
83
29
54
44
42
#859
06 có thể, 2020 Kết quả MidWeek 67
79
16
5
46
51
34
74
25
13
#858
29 Tháng tư, 2020 Kết quả MidWeek 77
16
58
28
25
43
26
61
34
79
#857
22 Tháng tư, 2020 Kết quả MidWeek 57
51
6
60
61
35
8
62
48
76
#856
15 Tháng tư, 2020 Kết quả MidWeek 9
76
15
14
90
52
2
19
74
83
#855
08 Tháng tư, 2020 Kết quả MidWeek 48
43
3
25
83
71
09
17
13
65
#854
25 Mar, 2020 Kết quả MidWeek 6
14
87
12
61
46
1
70
10
21
#853
18 Mar, 2020 Kết quả MidWeek 53
48
19
82
75
63
40
89
52
41
#852
11 Mar, 2020 Kết quả MidWeek 60
70
85
84
15
3
59
48
57
24
#851
04 Mar, 2020 Kết quả MidWeek 11
25
10
15
64
76
19
65
89
38
#850

MidWeek Forecaster

MidWeek Lotto Hot & Số lạnh

Bạn có thể nhận thấy rằng một số con số dường như chỉ xuất hiện trong mọi lần rút thăm khác! Những con số được rút ra thường xuyên này được gọi là số nóng và chúng được nhiều người chơi xổ số có kinh nghiệm sử dụng do khả năng được rút thăm.

Kiểm tra danh sách nhiều nhất, và ít nhất, số thường xuyên được rút ra trong xổ số MidWeek!

Số nóng

Các số nóng được rút ra nhiều lần nhất trong quá khứ 200 Các trận hòa của MidWeek:

87
60
34
15
63
55
17
17
16
13
12
12
12
12

Số lạnh

Các số lạnh được rút ra ít lần nhất trong quá khứ 200 Các trận hòa của MidWeek:

32
78
13
74
59
36
11
1
2
3
3
3
4
4

Kiểm tra danh sách rõ ràng hơn về hầu hết, và ít nhất, các con số thường được vẽ cho MidWeek:

MidWeek Hot Numbers

Đánh giá bài viết