Xổ số Brazil quina

Xổ số Brazil quina - rút thăm hàng ngày và giá cả phải chăng | xổ số lớn
Contents

Ma trận Quina Brazil xem của 5 kết quả mới nhất

Ngày rút thăm Số rút ra SUM số SUM các chữ số Dãy số Min. LỖ HỔNG Max. LỖ HỔNG RD RLd. Xu hướng Nhược điểm. ĐÓ LÀ Dấu cách (quận) ALLD TẤT CẢ N ALLD + N LT2 LT3 Đại diện. N. R + N
2020-09-29 .12. .19. .52. .64. .72. S 219 -0.45% Sd 39 -2.50% R 60 1.69% MinG 7 MaxG 33 2 + 1 3 + 1 4 / 1 ||
7 – 33 – 12 – 8 || 1 / 1
ALLD 4-18.. TẤT CẢ N 2-18.. ALLD + N 2-16.. LT2 41.. LT3 0.. 5= 0.. 4= 0.. 3= 8.. 2= 160.. 5R = 0.. 4R = 0.. 3R = 0.. 2R = 1.. 5S = 0.. 4S = 0.. 3S = 1.. 2S = 49.. 5RS = 0.. 4RS = 0.. 3RS = 0.. 2RS = 0..
2020-09-28 .10. .41. .46. .54. .69. S 220 9.45% Sd 40 -16.67% R 59 -4.84% MinG 5 MaxG 31 1 + 2 1 3 / 2 ||
31 – 5 – 8 – 15 || 1 / 1
ALLD 4-9.. TẤT CẢ N 2-27.. ALLD + N 2-7.. LT2 4.. LT3 0.. R + N = 0 5= 0.. 4= 0.. 3= 3.. 2= 138.. 5R = 0.. 4R = 0.. 3R = 0.. 2R = 5.. 5S = 0.. 4S = 0.. 3S = 0.. 2S = 33.. 5RS = 0.. 4RS = 0.. 3RS = 0.. 2RS = 2..
2020-09-26 .15. .17. .18. .74. .77. S 201 9.24% Sd 48 -2.04% R 62 -16.22% MinG 1 MaxG 56 3 + 2 1 + 2 C 2: 1 2 / 3 ||
2 – 1 – 56 – 3 || 1 / 1
ALLD 5-33.. TẤT CẢ N 1-15.. ALLD + N 1-13.. LT2 10.. LT3 0.. R + N = 0 5= 0.. 4= 0.. 3= 6.. 2= 142.. 5R = 0.. 4R = 0.. 3R = 0.. 2R = 3.. 5S = 0.. 4S = 0.. 3S = 1.. 2S = 44.. 5RS = 0.. 4RS = 0.. 3RS = 0.. 2RS = 1..
2020-09-25 .5. .14. .39. .47. .79. S 184 62.83% Sd 49 53.13% R 74 184.62% MinG 8 MaxG 32 1 1 + 2 1 / 4 ||
9 – 25 – 8 – 32 || 1 / 1
ALLD 10-47.. TẤT CẢ N 2-9.. ALLD + N 2-9.. LT2 10.. LT3 0.. N: 1 R + N = 1 5= 0.. 4= 0.. 3= 8.. 2= 159.. 5R = 0.. 4R = 0.. 3R = 0.. 2R = 4.. 5S = 0.. 4S = 0.. 3S = 3.. 2S = 68.. 5RS = 0.. 4RS = 0.. 3RS = 0.. 2RS = 2..
2020-09-24 .8. .12. .28. .31. .34. S 113 0.00% Sd 32 0.00% R 26 0.00% MinG 3 MaxG 16 1 + 2 2 + 1 4 / 1 ||
4 – 16 – 3 – 3 || 1 / 2
ALLD 5-37.. TẤT CẢ N 1-47.. ALLD + N 1-7.. LT2 7.. LT3 0.. R + N = 0 5= 0.. 4= 0.. 3= 12.. 2= 170.. 5R = 0.. 4R = 0.. 3R = 0.. 2R = 7.. 5S = 0.. 4S = 0.. 3S = 1.. 2S = 32.. 5RS = 0.. 4RS = 0.. 3RS = 0.. 2RS = 1..

Phân tích Quina Brazil (5/80) số đã chọn

Phân tích & sơ đồ gần đây nhất 100 Số Quina Brazil

Cách giải thích thống kê chung của các số Quina Brazil đã chọn:

 • Không. = cột này hiển thị các số đang được phân tích.
 • S.L. = có bao nhiêu lần rút thăm kể từ lần rút số cuối cùng.
 • Freq. = tần suất của số trong lần cuối cùng 100 bản vẽ.
 • L.D. = Ngày mà con số được rút ra lần cuối.
 • Biểu đồ bên phải của các thống kê này đánh dấu ô tương ứng với kết quả bốc thăm — đi lùi theo trình tự thời gian — trong đó số đã được rút ra.
Không. S.L. Xảy ra. L.D.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

12 9 2020-09-29
19 5 2020-09-29
52 9 2020-09-29
64 5 2020-09-29
72 7 2020-09-29

Hiệu suất số Quina Brazil trong thời gian qua 100 rút thăm

Quina Brazil – phân tích hiệu suất số

Bảng phân tích số lần các số đã chọn có chứa các số trúng giải Quina Brazil trong lần gần đây nhất 100 rút thăm.

5 số trúng thưởng:
4 số trúng thưởng:
3 số trúng thưởng:
2 số trúng thưởng:
Ngày rút thăm Trúng số Lượt truy cập
2020-09-29 12 19 52 64 72 -5, 4, 3, 2, 1-
2020-09-28
2020-09-26
2020-09-25
2020-09-24 12 -1-
2020-09-23
2020-09-22
2020-09-21
2020-09-19
2020-09-18 72 -1-
2020-09-17
2020-09-16
2020-09-15
2020-09-14 52 -1-
2020-09-12
2020-09-11
2020-09-10 64 -1-
2020-09-09 72 -1-
2020-09-08 19 -1-
2020-09-05
2020-09-04
2020-09-03
2020-08-31 19 -1-
2020-08-29
2020-08-28
2020-08-27
2020-08-26
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-22
2020-08-20
2020-08-14
2020-08-13 64 -1-
2020-08-12 52 -1-
2020-08-11
2020-08-10 72 -1-
2020-08-08
2020-08-07
2020-08-06
2020-08-05 64 -1-
2020-08-03
2020-08-01 12 52 -2, 1-
2020-07-31
2020-07-30
2020-07-29 52 -1-
2020-07-28 52 -1-
2020-07-24
2020-07-23
2020-07-22
2020-07-21
2020-07-20
2020-07-18
2020-07-17 72 -1-
2020-07-16 19 -1-
2020-07-15
2020-07-14
2020-07-13
2020-07-11
2020-07-10 64 -1-
2020-07-09 12 -1-
2020-07-08
2020-07-07
2020-07-02 72 -1-
2020-07-01 52 -1-
2020-06-30
2020-06-29
2020-06-27
2020-06-18
2020-06-10 12 -1-
2020-06-09
2020-06-08
2020-06-06
2020-06-05
2020-06-04
2020-06-02 12 -1-
2020-06-01 12 -1-
2020-05-30 12 -1-
2020-05-29
2020-05-28
2020-05-27 52 -1-
2020-05-26
2020-05-25
2020-05-23
2020-05-22
2020-05-21
2020-05-20
2020-05-19
2020-05-18
2020-05-16 52 -1-
2020-05-15 19 -1-
2020-05-14
2020-05-13
2020-05-11 72 -1-
2020-05-09
2020-05-08
2020-05-07 12 -1-
2020-05-06
2020-05-05
2020-05-04
2020-05-02

Hiệu suất của cặp Quina Brazil trong thời gian qua 100 rút thăm

Quina Brazil – phân tích tần số cặp

Đối với các số Quina Brazil đã chọn, đây là tất cả các kết hợp có thể có của hai số và tần suất của chúng (bao nhiêu lần họ được vẽ) Cuối cùng 100 rút thăm.

12,19 12,64 12,72 19,52 19,64 19,72 52,64 52,72 64,72 12,52

..1 thời gian(S)..1 thời gian(S)..1 thời gian(S)..1 thời gian(S)..1 thời gian(S)..1 thời gian(S)..1 thời gian(S)..1 thời gian(S)..1 thời gian(S)..2 thời gian(S)

Cách chơi Quina?

Trong quá khứ, Quina chỉ dành cho cư dân của Brazil. Ngày nay, các đại lý xổ số trực tuyến cho phép mọi người từ khắp nơi trên thế giới chơi thử các trò chơi của Brazil. Mọi điều, điều gì phụ thuộc vào bạn - ít nhất là 18 nhiều năm và đăng ký một trong các dịch vụ trực tuyến khác nhau, có vé cho Quina.

Thật dễ dàng để chơi xổ số - chỉ cần chọn năm số từ 80 có sẵn. Sự kết hợp chính xác của ba, bốn hoặc năm số sẽ mang lại cho bạn phần thưởng. Bạn cũng có thể chơi bằng hệ thống, có tới bảy con số và tăng cơ hội chiến thắng.

Người chơi có thể chọn những con số may mắn của riêng mình, hoặc để hệ thống chọn ngẫu nhiên cho họ.

Những người chơi tích cực nhất có thể chọn tùy chọn đăng ký hoặc tùy chọn mua nhiều vé. Theo cách này, các con số giống nhau sẽ được trình bày cho mỗi lần rút thăm, và người chơi sẽ có thể theo dõi, để họ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để giành được giải thưởng.

Mẫu màu phổ biến nhất trong thời gian qua 5 rút thăm

2 X N1 N2
2 X N1 N2

Nr được vẽ nhiều nhất. ở mỗi vị trí trong lần cuối cùng 5 rút thăm

1st pos. 2vị trí thứ. 3vị trí rd. 4vị trí thứ. 5vị trí thứ.
12 X1 19 X1 52 X1 64 X1 72 X1
10 X1 41 X1 46 X1 54 X1 69 X1
15 X1 17 X1 18 X1 74 X1 77 X1
05 X1 14 X1 39 X1 47 X1 79 X1
08 X1 12 X1 28 X1 31 X1 34 X1

Ít được vẽ nhất nr. ở mỗi vị trí trong lần cuối cùng 5 rút thăm

1st pos. 2vị trí thứ. 3vị trí rd. 4vị trí thứ. 5vị trí thứ.
12 X1 19 X1 52 X1 64 X1 72 X1
10 X1 41 X1 46 X1 54 X1 69 X1
15 X1 17 X1 18 X1 74 X1 77 X1
05 X1 14 X1 39 X1 47 X1 79 X1
08 X1 12 X1 28 X1 31 X1 34 X1

Ít được vẽ nhất nr. VÀ người theo dõi (vị trí tiếp theo.) ở mỗi vị trí trong lần cuối cùng 5 rút thăm

Đây là ma trận mới nhất 5 Kết quả Quina Brazil. Ma trận mới nhất 100 rút thăm có sẵn cho Cấp độ 3 các thành viên.

Mức giải thưởng, phân phối chiến thắng và tỷ lệ cược

Hiện nay, khi các quy tắc trở nên rõ ràng, chúng ta hãy xem tỷ lệ cược và giải thưởng, mà những người chơi may mắn nhất có thể nhặt được. Mỗi trò chơi bắt đầu với một giải độc đắc 500 000 thực. Nếu không có người chiến thắng, số tiền sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Không có giới hạn cho giải độc đắc tối đa, nghĩa là, rằng Quina có thể tổ chức một trò chơi khá sinh lời bằng cách tích lũy thêm. Giải độc đắc lớn nhất cho đến nay đã được giành vào 2010 năm và vượt quá 3,9 triệu. Đô la Mỹ.

Từ tổng, giải thưởng xổ số cấu thành, 35 phần trăm đi đến giải độc đắc, 25 phần trăm là cho những, ai đoán được bốn con số và 25 phần trăm cho những, ai đoán được ba số từ hình vẽ. Và nếu nó khiến bạn suy nghĩ, một phần của tiền, chi cho vé, sẽ được chi cho những mục đích như vậy, giáo dục như thế nào, phát triển thể thao và chăm sóc sức khỏe.

Số tỷ lệ cược phù hợp

5 số = 1:24,040,016

4 số = 1:64,106

3 Số = 1 :866

Số lượng phần thưởng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào lượt vẽ và tích lũy. Trong trường hợp không có chủ nhân mới của giải độc đắc, người, ai sẽ nhận được giải thưởng của vòng hai, sẽ nhận được phần thưởng lớn hơn nhiều. Cơ hội giành được giải thưởng thứ hai (bốn số đúng) Là một trong những 64 106. Tỷ lệ cược của việc có ba số chính xác và giành giải Ba là một 866.

Chơi Quina bằng cách sử dụng sáu hoặc bảy số làm tăng đáng kể cơ hội chiến thắng của bạn. Họ, ai chơi với sáu số, có cơ hội nhận giải độc đắc 1: 4 006 669 (so sánh với 1: 24 040 016 cho trò chơi với năm con số). Chơi với tối đa bảy con số làm tăng tỷ lệ cược lên một 1 114 762. Chi phí chơi với hệ thống, bao gồm sáu số, là bốn đô la, và tổng tối đa của bảy số sẽ khiến bạn phải trả 10 USD.

Biểu đồ phân tích thống kê Quina Brazil

Tại thời điểm này, chúng tôi cung cấp cho bạn tổng số 42 Biểu đồ phân tích thống kê Quina Brazil để giúp bạn xây dựng chiến lược chơi Quina Brazil chiến thắng. Trong khi một số biểu đồ hiển thị biểu diễn đồ họa của dữ liệu thống kê riêng lẻ, những phần khác được tạo thành từ hai hoặc nhiều phần của tập dữ liệu thống kê để bạn có thể so sánh chúng với nhau ở một nơi.

Biểu đồ tiến hóa thống kê Quina Brazil

Biểu đồ này cho thấy sự phát triển của dữ liệu thống kê Quina Brazil. Nó khá giống một “tất cả hợp lại thành một” đồ thị…

Biểu đồ dữ liệu thống kê Quina Brazil này chứa sáu khu vực biểu đồ khác nhau (hoặc các lớp biểu đồ nếu bạn muốn) đại diện cho sáu bộ dữ liệu cụ thể sau:

 • TỔNG của các số hình thành kết quả
 • TỔNG của các chữ số tạo thành các số của kết quả
 • Phạm vi Phạm vi (sự khác biệt giữa số cao nhất và thấp nhất)
 • Số even được vẽ
 • Số tỷ lệ cược được rút ra
 • Hiệu số nhỏ nhất giữa hai số liền kề
 • Sự khác biệt lớn nhất giữa hai số liền kề
 • Các số lặp lại (những con số cũng đã được rút ra trong lần quay trước)

Biểu đồ thanh xếp chồng Quina Brazil

Tại đây bạn có thể xem kết quả xổ số ở dạng thanh xếp chồng lên nhau.

Chiều cao của thanh là tổng của tất cả các số Quina Brazil được vẽ vào một ngày cụ thể.
Chế độ xem tổng quát của biểu đồ sẽ cung cấp cho người xem một phạm vi gần đúng nơi tổng các số thường nằm.

Trong mọi thanh xếp chồng lên nhau, mỗi số được biểu thị bằng một màu khác nhau. Điều này nhằm cung cấp cho người xem một ý tưởng tốt về tỷ lệ giữa các con số.

Biểu đồ chuỗi Quina Brazil

Một cách thú vị khác để xem kết quả xổ số Quina Brazil. Các chuỗi trong biểu đồ này chỉ cần kết nối mỗi số Quina Brazil với số đã được vẽ trong bản vẽ trước đó. Bằng cách này, chúng tôi có được một biểu đồ với số lượng các chuỗi bằng các số được rút ra trong xổ số cụ thể này.

Các biểu đồ sau đây cung cấp thông tin mới nhất 100 các kết quả (hoặc ít hơn bất cứ nơi nào có ít hơn 100).

Quina Brazil biểu đồ thanh được sắp xếp theo xổ số nr.

Biểu diễn đồ họa của tần suất số xổ số Quina Brazil. trong biểu đồ này, mỗi số Quina Brazil được thể hiện bằng một thanh dọc có chiều cao bằng số lần số cụ thể đó được rút ra trong lần cuối cùng 100 rút thăm (hoặc ít hơn). Các thanh được sắp xếp theo số lotto từ trên xuống dưới.

Biểu đồ thanh Quina Brazil được sắp xếp theo tần suất số

Về cơ bản, điều tương tự như biểu đồ trên, sự khác biệt duy nhất là các thanh được sắp xếp theo tần số số giảm dần từ trái sang phải. Nói cách khác, số Quina Brazil thường xuyên nhất nằm trên bảng xếp hạng trong khi số Quina Brazil ít thường xuyên hơn nằm ở cuối.

SUM của số so với. Số lặp lại

Biểu đồ này hiển thị SUM của các số so với. những con số lặp lại (những con số đã được rút ra trong lần rút thăm trước đó).

SUM các chữ số so với. Số lặp lại

Biểu đồ này hiển thị SUM của các chữ số tạo thành các số so với. những con số lặp lại (những con số đã được rút ra trong lần rút thăm trước đó).

Phạm vi số vs. Số lặp lại

Biểu đồ này cho thấy phạm vi của các con số so với. những con số lặp lại (những con số đã được rút ra trong lần rút thăm trước đó).

Sự khác biệt nhỏ nhất so với. Sự khác biệt lớn nhất

Biểu đồ này cho thấy sự khác biệt nhỏ nhất giữa hai số liền kề vs. sự khác biệt lớn nhất giữa hai số liền kề.

Sự khác biệt nhỏ nhất so với. Số lặp lại

Biểu đồ này cho thấy sự khác biệt nhỏ nhất giữa hai số liền kề vs. những con số lặp lại (những con số đã được rút ra trong lần rút thăm trước đó).

Sự khác biệt lớn nhất so với. Số lặp lại

Biểu đồ này cho thấy sự khác biệt lớn nhất giữa hai số liền kề so với. những con số lặp lại (những con số đã được rút ra trong lần rút thăm trước đó).

Đánh giá bài viết